نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۵۵۲ مورد.

مرضیه رمضانی

استادیار

علوم تربیتی

گیتی

گیتی رمضانیان لنگرودی

مربی

مدیریت بازرگانی

رویا رنجینه خجسته

استادیار

شیمی دریا

علی اصغر رواسی

دانشیار

تربیت بدنی

پوریتا روحی لاریجانی

مربی

شیمی دریا

پروانه

پروانه ریاحی دهکردی

مربی

معارف اسلامی

محمدمنصور

محمدمنصور ریاحی کاشانی

استادیار

مهندسی برق

نیره

نیره زبرجدی

مربی

معارف اسلامی

محمد زرنگار

مربی

مدیریت بازرگانی

زهره زعفرانی

مربی

مترجمی انگلیسی

مژگان

مژگان زعیم دار

استادیار

مهندسی محیط زیست

یولیا

یولیا زوتووا

مربی

مترجمی روسی

سید محمد تقی ساداتی پور

استادیار

محیط زیست دریا

محمدرضا سازگار

استادیار

شیمی دریا

صابر ساعتی مهتدی

دانشیار

ریاضی

بئاتریس کریستینا

بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی

استادیار

زبان اسپانیایی

فرشته سپهر

استادیار

کتابداری

سید حسین سجادی

استادیار

الهیات