نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

فاطمه ابراهیمی بزاز

دکتری
مترجمی انگلیسی

مجید ابردری

کارشناسی ارشد
هیدروگرافی
مجید ابردری کارشناسی ارشد
- هیدروگرافی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/abredari/fa

مریم

مریم ابن تراب

دکتری
فقه و مبانی حقوق

فاطمه احمدبیگی

دکتری
علوم تجربی معلمان

نیوشا احمدی

دکتری
ادبیات انگلیسی
نیوشا احمدی دکتری
- ادبیات انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi/fa

منا

منا احمدی راد

دکتری
مهندسی صنایع
سید جلال

سید جلال اخلاقی

دکتری
معارف اسلامی

عباس اخوان سپهی

دکتری
میکروبیولوژی

افسانه ادریسی

دکتری
گروه علوم اجتماعی
افسانه ادریسی دکتری
- گروه علوم اجتماعی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/edrisi/fa

عبدالرضا ادهمی

دکتری
علوم اجتماعی
بهروز

بهروز ادیب

دکتری
شیمی فیزیک
صدیقه

صدیقه اربابیان

دکتری
زیست شناسی

سعید ارجمند

دکتری
مهندسی معماری