نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

مجید ابردری

کارشناسی ارشد
هیدروگرافی
مجید ابردری
مربی کارشناسی ارشد
- هیدروگرافی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/abredari/fa

مریم

مریم ابن تراب

دکتری
فقه و مبانی حقوق
مریم ابن تراب
استادیار دکتری
m_torab@iau-tnb.ac.ir فقه و مبانی حقوق
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebnetorab/fa

منظربانو اثنی عشری اصفهانی
دانشیار دکتری
m_asnaashari@iau-tnb.ac.ir شیمی آلی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asna-ashari/fa

پروین احسانی نمین

دکتری
شیمی تجزیه
پروین احسانی نمین
استادیار دکتری
p_ehsaninamin@iau-tnb.ac.ir شیمی تجزیه
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ehsani-namin/fa

فاطمه احمدبیگی

دکتری
علوم تجربی معلمان
فاطمه احمدبیگی
مربی دکتری
f_ahmadbeigi@iau-tnb.ac.ir علوم تجربی معلمان
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahamdbeigi/fa

محمد مهدی

محمد مهدی احمدی

دکتری
حسابداری
محمد مهدی احمدی
استادیار دکتری
mm_ahmadi@iau-tnb.ac.ir حسابداری
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/m-ahmadi/fa

نیوشا احمدی

دکتری
ادبیات انگلیسی
نیوشا احمدی
استادیار دکتری
n_ahmadi@iau-tnb.ac.ir ادبیات انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi/fa

مسعود احمدی افزادی

دکتری
الهیات
مسعود احمدی افزادی
استادیار دکتری
m_ahmadi_afzadi@iau-tnb.ac.ir الهیات
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-afzadi/fa

سیاوش احمدی چهره برق
استادیار دکتری
s_ahmadi@iau-tnb.ac.ir ریاضی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-chehrebargh/fa

منا

منا احمدی راد

دکتری
مهندسی صنایع
منا احمدی راد
استادیار دکتری
m_ahmadirad@iau-tnb.ac.ir مهندسی صنایع
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-rad/fa

سید جلال

سید جلال اخلاقی

دکتری
معارف اسلامی
سید جلال اخلاقی
مربی دکتری
sj_akhlaghi@iau-tnb.ac.ir معارف اسلامی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhlaghi/fa

عباس اخوان سپهی

دکتری
میکروبیولوژی
عباس اخوان سپهی
دانشیار دکتری
a_akhavan@iau-tnb.ac.ir میکروبیولوژی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhavan-sepahi/fa

افسانه ادریسی

دکتری
گروه علوم اجتماعی
افسانه ادریسی
دانشیار دکتری
a_edrisi@iau-tnb.ac.ir گروه علوم اجتماعی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/edrisi/fa

عبدالرضا ادهمی

دکتری
علوم اجتماعی
عبدالرضا ادهمی
دانشیار دکتری
a_adhami@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/adhami/fa

بهروز

بهروز ادیب

دکتری
شیمی فیزیک
بهروز ادیب
استادیار دکتری
b_adib@iau-tnb.ac.ir شیمی فیزیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/adib/fa

صدیقه

صدیقه اربابیان

دکتری
زیست شناسی
صدیقه اربابیان
دانشیار دکتری
s_arbabian@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/arbabian/fa

سعید ارجمند

دکتری
مهندسی معماری
سعید ارجمند
مربی دکتری
s_arjmand@iau-tnb.ac.ir مهندسی معماری
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/arjmand/fa

سودابه ارشادی منش

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
سودابه ارشادی منش
مربی کارشناسی ارشد
s_ershadimanesh@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ershadimanesh/fa