نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

عباس ارغان

دکتری
جغرافیا انسانی - روستایی
عباس ارغان
استادیار دکتری
a_arghan@iau-tnb.ac.ir جغرافیا انسانی - روستایی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/arghan/fa

فروزان

فروزان ارکیان

دکتری
هواشناسی
فروزان ارکیان
استادیار دکتری
f_arkian@iau-tnb.ac.ir هواشناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/arkian/fa

علی ارومیه ای

دکتری
زمین شناسی
علی ارومیه ای
استاد دکتری
a_Oroomiyeie@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/oroomiyeie/fa

پروین اژدری

دکتری
آمار
پروین اژدری
استادیار دکتری
p_azhdari@iau-tnb.ac.ir آمار
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/azhdari/fa

محمد رضا اسپهبد

دکتری
زمین شناسی
محمد رضا اسپهبد
دانشیار دکتری
mr_espahbod@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/espahbod/fa

محمد حسن استاد رحیمی
مربی دکتری
m_ostad_rahimi@iau-tnb.ac.ir ریاضی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ostadrahimi/fa

شروین اسدزاده

دکتری
مهندسی صنایع
شروین اسدزاده
استادیار دکتری
Sh_asadzadeh@iau-tnb.ac.ir مهندسی صنایع
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadzadeh/fa

مجید

مجید اسدی شهمیرزادی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
مجید اسدی شهمیرزادی
استادیار دکتری
m_asadi@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadi-shahmirzadi/fa

شمیلا

شمیلا اسلامبولچی

دکتری
زیست شناسی
شمیلا اسلامبولچی
مربی دکتری
sh_eslambolchi@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamboolchi/fa

زهرا

زهرا اسلامی فرد

دکتری
معارف اسلامی
زهرا اسلامی فرد
مربی دکتری
z_eslamifard@iau-tnb.ac.ir معارف اسلامی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamifard/fa

اکبر

اکبر اسماعیلی

دکتری
مهندسی شیمی
اکبر اسماعیلی
استاد دکتری
a_esmaeili@iau-tnb.ac.ir مهندسی شیمی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeili/fa

حمید

حمید اسماعیلی

دکتری
مهندسی صنایع
حمید اسماعیلی
استادیار دکتری
- مهندسی صنایع
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hamid-esmaeili/fa

آریا

آریا اشجع اردلان

دکتری
بیولوژی دریا
آریا اشجع اردلان
دانشیار دکتری
a_ardalan@iau-tnb.ac.ir بیولوژی دریا
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashjaa-ardalan/fa

افشین اشجع اردلان

دکتری
زمین شناسی
افشین اشجع اردلان
استادیار دکتری
a_ashjaardalan@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshin-ashjaa-ardalan/fa

فاطمه اشرفی

دکتری
میکروبیولوژی
فاطمه اشرفی
استادیار دکتری
f_ashrafi@iau-tnb.ac.ir میکروبیولوژی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashrafi/fa

رسول

رسول اصغری

دکتری
مهندسی برق
رسول اصغری
مربی دکتری
r_asghari@iau-tnb.ac.ir مهندسی برق
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asghari/fa

مژده افشار کرمانی

دکتری
ریاضی
مژده افشار کرمانی
استادیار دکتری
m_afshar@iau-tnb.ac.ir ریاضی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshar-kermani/fa