نمایش 37 تا 54 مورد از کل 570 مورد.
فروزان

فروزان ارکیان

دکتری
علوم و فنون دریایی
فروزان ارکیان
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/arkian/fa

علی ارومیه ای

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )
علی ارومیه ای
استاد دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/oroomiyeie/fa

پروین اژدری

دکتری
علوم پایه - ریاضی
پروین اژدری
استادیار دکتری
- علوم پایه - ریاضی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/azhdari/fa

محمد حسن استاد رحیمی

کارشناسی ارشد
علوم پایه - ریاضی
محمد حسن استاد رحیمی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - ریاضی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ostadrahimi/fa

شروین اسدزاده

دکتری
فنی و مهندسی - صنابع
شروین اسدزاده
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی - صنابع

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadzadeh/fa

مجید اسدی شهمیرزادی

دکتری
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
مجید اسدی شهمیرزادی
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadi-shahmirzadi/fa

شمیلا

شمیلا اسلامبولچی

کارشناسی ارشد
علوم زیستی - زیست شناسی
شمیلا اسلامبولچی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamboolchi/fa

زهرا

زهرا اسلامی فرد

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - علوم و معارف قرآن
زهرا اسلامی فرد
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - علوم و معارف قرآن

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamifard/fa

حمید اسماعیلی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - صنایع
حمید اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - صنایع

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesmaeili/fa

اکبر

اکبر اسماعیلی

دکتری
شیمی - شیمی آلی
اکبر اسماعیلی
استاد دکتری
- شیمی - شیمی آلی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeili/fa

آریا

آریا اشجع اردلان

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
آریا اشجع اردلان
دانشیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - علوم دریایی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashjaa-ardalan/fa

افشین اشجع اردلان

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )
افشین اشجع اردلان
استادیار دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshin-ashjaa-ardalan/fa

فاطمه اشرفی

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
فاطمه اشرفی
استادیار دکتری
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashrafi/fa

رسول

رسول اصغری

دکترای تخصصی
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
رسول اصغری
مربی دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asghari/fa

سید عطا الله افتخاری

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - زبان و ادبیات عرب
سید عطا الله افتخاری
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - زبان و ادبیات عرب

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/eftekhari/fa