نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۵۱ مورد.
رسول

رسول اصغری

دکتری
مهندسی برق
اسدا...

اسدا... افشاری

دکتری
مدیریت بازرگانی
اسدا... افشاری دکتری
- مدیریت بازرگانی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshari/fa

فرشته افکاری

دکتری
علوم تربیتی

آرزو اقتداری

دکتری
زبان ایتالیایی
طیبه

طیبه اکبری راد

دکتری
علوم قرآن و حدیث

هدیه اکبری سنه

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
هدیه اکبری سنه کارشناسی ارشد
- ادبیات انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-sene/fa

اکبر

اکبر الصاق

دکتری
شیمی فیزیک

محمود الماسیان

دکتری
زمین شناسی

حسین امامی

مهندسی برق - مخابرات
حسین امامی
- مهندسی برق - مخابرات
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami/fa

ستوده

ستوده امامی یگانه

دکتری
ادبیات فارسی
مژگان

مژگان امتیازجو

دکتری
بیولوژی دریا

طوبی امیر عضدی

دکتری
جعرافیا برنامه ریزی روستا
طوبی امیر عضدی دکتری
- جعرافیا برنامه ریزی روستا
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/amir-azodi/fa

امیر

امیر امیری

دکتری
مهندسی مکانیک
امیر امیری دکتری
- مهندسی مکانیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiri/fa