نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
فیروزه

فیروزه چلبیان

دکتری
زیست شناسی
فیروزه چلبیان
دانشیار دکتری
f_chalabian@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/chalabian/fa

علی اکبر چهارمحالی

دکترای تخصصی
حسابداری
علی اکبر چهارمحالی
استادیار دکترای تخصصی
chaharmahali@iau-tnb.ac.ir حسابداری
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/chaharmahali/fa

منصوره

منصوره چیذری

دکتری
معارف اسلامی
منصوره چیذری
مربی دکتری
m_chizari@iau-tnb.ac.ir معارف اسلامی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/chizari/fa

رامین حاجی خانی

زیست شناسی
رامین حاجی خانی
استاد -
r.hajikhani@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajikhani/fa

مریم حاجی عبدالباقی

دکتری
علوم قرآن و حدیث
مریم حاجی عبدالباقی
استادیار دکتری
m_abdolbaghi@iau-tnb.ac.ir علوم قرآن و حدیث
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiabdolbaghi/fa

نازیلا

نازیلا حاجی یوا

دکتری
مترجمی روسی
نازیلا حاجی یوا
استادیار دکتری
n_hajiava@iau-tnb.ac.ir مترجمی روسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/haji-ava/fa

علی

علی حاجیها

دکتری
مدیریت صنعتی
علی حاجیها
استادیار دکتری
a_hajiha@iau-tnb.ac.ir مدیریت صنعتی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiha/fa

صالح

صالح حافظ قرآنی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
صالح حافظ قرآنی
مربی کارشناسی ارشد
s_hafez_ghorani@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hafez-ghorani/fa

یداله حبیبی

دکتری
الهیات
یداله حبیبی
مربی دکتری
y_habibi@iau-tnb.ac.ir الهیات
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/habibi/fa

رخشاد

رخشاد حجازی

دکتری
مهندسی محیط زیست
رخشاد حجازی
استادیار دکتری
r_hejazi@iau-tnb.ac.ir مهندسی محیط زیست
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hejazi/fa

شایسته حسام فر

دکتری
تربیت بدنی
شایسته حسام فر
مربی دکتری
Hesamfar@iau-tnb.ac.ir تربیت بدنی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesamfar/fa

محمد حسین

محمد حسین حسن زاده نیری

دکتری
ادبیات فارسی
محمد حسین حسن زاده نیری
استادیار دکتری
Hasanzadeh-nayeri@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanzadeh-nayeri/fa

نرگس حسن مرادی

دکتری
مدیریت بازرگانی
نرگس حسن مرادی
دانشیار دکتری
n_hasanmoradi@iau-tnb.ac.ir مدیریت بازرگانی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanmoradi/fa

محمد

محمد حسنی

دکتری
حسابداری
محمد حسنی
استادیار دکتری
m_hassani@iau-tnb.ac.ir حسابداری
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasani/fa

الهام

الهام حسیبی

دکتری
شیمی آلی
الهام حسیبی
مربی دکتری
e_hassibi@iau-tnb.ac.ir شیمی آلی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasibi/fa

سیدمجتبی حسینی

دکتری
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سیدمجتبی حسینی
استادیار دکتری
sm_hosseini@iau-tnb.ac.ir مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseini/fa

فرزانه حسینی

دکتری
میکروبیولوژی
فرزانه حسینی
استادیار دکتری
f_hosseini@iau-tnb.ac.ir میکروبیولوژی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/farzaneh-hoseini/fa