نمایش 1 تا 18 مورد از کل 570 مورد.
سارا

سارا آخوندی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
سارا آخوندی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhoundi/fa

حمیدرضا آدابی

دکتری
علوم انسانی - حقوق
حمیدرضا آدابی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/adabi/fa

سحر

سحر آدابی

دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزار
سحر آدابی
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزار

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/sahar-adabi/fa

سپیده

سپیده آدابی

دکتری
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
سپیده آدابی
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/sepideh-adabi/fa

مهناز

مهناز آذرنیا

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
مهناز آذرنیا
استاد دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/azarnia/fa

محمد علی

محمد علی آرین

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
محمد علی آرین
دانشیار دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/arian/fa

شیوا آزاد فدا

دکتری
علوم انسانی - تربیت بدنی
شیوا آزاد فدا
استادیار دکتری
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/azadfada/fa

آلیس

آلیس آسادوریان

دکتری
زبانهای خارجی - زبان شناسی
آلیس آسادوریان
استادیار دکتری
- زبانهای خارجی - زبان شناسی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadoorian/fa

مرضیه

مرضیه آسوده

دکتری
علوم پایه - فیزیک
مرضیه آسوده
استادیار دکتری
- علوم پایه - فیزیک

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/asoudeh/fa

هنگامه

هنگامه آشوری

دکتری
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
هنگامه آشوری
استادیار دکتری
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashouri/fa

زهرا اباذری

دکتری
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
زهرا اباذری
دانشیار دکتری
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/abazari/fa

سورنا

سورنا ابدالی

دکتری
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
سورنا ابدالی
دانشیار دکتری
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebdali/fa

علیرضا

علیرضا ابراهیم

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
علیرضا ابراهیم
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahim/fa

زینب ابراهیم پور

دکتری
علوم انسانی - تربیت بدنی
زینب ابراهیم پور
استادیار دکتری
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahimpour/fa

زهرا

زهرا ابراهیمی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
زهرا ابراهیمی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahimi/fa